Potonejada pel català

 

Com veus
La situació del català a Catalunya nord